flexibelbetrokkenlogo100pix

 De belangrijkste wijzigingen op een rij:

  • Bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die elkaar binnen een periode van 6 maanden (nu 3) opvolgen ontstaat bij het 4de contract of na 2 jaar (nu 3) een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;
  • In tijdelijke contracten met een duur van 6 maanden of minder mag geen proeftijd worden opgenomen;
  • In tijdelijke contracten kan, behalve in bijzonder omstandigheden, geen concurrentiebeding worden opgenomen;
  • Voor  tijdelijke contracten van 6 maanden of langer geldt een wettelijke aanzegtermijn van 1 maand;
  • Oproepcontracten mogen maximaal voor zes maanden worden afgesloten.

Met praktische voorlichting en ondersteuning bereiden wij onze klanten voor op gevolgen van deze wetswijziging.

Vragen over de gevolgen van de nieuwe Flexwet of interesse in een op maat gemaakte voorlichtingssessie?

Aarzel niet contact met ons op te nemen.