flexibelbetrokkenlogo100pix

Afdrukken

(Jaar)urenbudget

Het principe:

Bij een (jaar)urenbudget wordt wordt het aantal te werken uren niet op weekniveau, maar (bij voorkeur) op jaarbasis vastgelegd.

Werken met een (jaar)urenbudget maakt het mogelijk om in bepaalde periodes meer te werken dan in andere periodes zonder dat sprake is van overwerk en/of leegloop.

De flexibiliteit van het (jaar)urenbudget wordt begrensd door de wettelijke kaders voor arbeids- en rusttijden en eventueel aanvullende bepalingen in CAO's.

Marinique heeft een aantl klanten ondersteund in het flexibiliseren van de beschikbare capaciteit door het werken met jaaruren budgetten.

Wilt u weten wat het werken met (jaar)urenbudgetten voor u zou kunnen betekenen, aarzel niet contact met ons op te nemen.