flexibelbetrokkenlogo100pix

Afdrukken

Stage-overeenkomsten

In arbeidsrechtelijke zin is sprake van een arbeidsovereenkomst als:

 • Er loon wordt betaald tijdens de stage;
 • de werkzaamheden en verantwoordelijkheden niet of nauwelijks afwijken van de werkzaamheden en verantwoordelijkheden van “normale” medewerkers.

Als een stage overeenkomst in arbeidsrechtelijke zin wordt aangemerkt als arbeidsovereenkomst is het arbeids- en ontslagrecht volledig van toepassing.

 

Vanuit fiscaal oogpunt is de stage overeenkomst geen dienstbetrekking als:

 • De werkgever uitsluitend een onkostenvergoeding geeft voor daadwerkelijk gemaakte kosten.

In dat geval:

 • hoeft geen loonbelasting /premie volksverzekeringen  te worden ingehouden;
 • moet geen werkgeversheffing ZVW te worden afgedragen;
 • hoeven geen premies werknemersverzekeringen te worden ingehouden;
 • is er geen loondoorbetalingsplicht bij ziekte van de stagiair;
 • is de stagiair niet verzekerd voor de ZW;
 • bouwt de stagiair geen vakantiedagen op;
 • heeft de stagiair geen recht op vakantietoeslag.

 

Vanuit fiscaal oogpunt is de stage overeenkomst een fictieve dienstbetrekking als:

 • De werkgever uitsluitend een stagevergoeding (geen marktconforme beloning) geeft.

 

 In dat geval:

 • moet loonbelasting /premie volksverzekeringen  te worden ingehouden;
 • moet werkgeversheffing ZVW worden afgedragen;
 • hoeven geen premies werknemersverzekeringen te worden ingehouden;
 • is er loondoorbetalingsplicht bij ziekte van de stagiair;
 • is de stagiair verzekerd voor de ZW;
 • bouwt de stagiair vakantiedagen op;
 • heeft de stagiair geen recht op vakantietoeslag.

 

Vanuit fiscaal oogpunt is de stage overeenkomst een dienstbetrekking als:

 • De werkgever een reële beloning geeft voor verrichte werkzaamheden

In dat geval:

 • moet loonbelasting /premie volksverzekeringen  te worden ingehouden;
 • moet werkgeversheffing ZVW worden afgedragen;
 • moeten premies werknemersverzekeringen worden ingehouden;
 • is er loondoorbetalingsplicht bij ziekte van de stagiair;
 • is de stagiair verzekerd voor de ZW;
 • bouwt de stagiair vakantiedagen op;
 • heeft de stagiair recht op vakantietoeslag.